Karasinekler

Karasinekler, siyah ve koyu renklere sahip, küçük boyutlu diğer sineklerden daha büyük boyutlarda olan Muscidae böcek ailesinin bir türüdür.  Bu türdeki sinekler, yaz aylarında pek çok bölgeyi istila eder. Bu bölgeler genellikle büyükbaş veya küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yapıldığı bölgelerdir. Buralarda yer alan işletmelere ekonomik açıdan büyük zarar veren karasineklerden kurtulmak için ilaçlama yöntemlerinden faydalanmanız gerekir.

Karasinek ile Hangi Alanlarda Mücadele Ediliyor?

 • Hayvan Çiftlikleri
 • Mezbahalar
 • Çöplük Alanlar

Hayvan Çiftliklerinde Karasinek ile Mücadele

Karasinekler, sebep oldukları hastalıklar ve verim kayıpları nedeniyle özellikle sığır yetiştiriciliğinin yapıldığı çiftliklerde büyük ekonomik hasarlara neden olabilir. Teknik olarak bir sığırın yanında 100’den fazla karasinek görülmesi, sığırın yeterli seviyede beslenmesini engeller ve bu da sığır ve diğer büyükbaş hayvanların ağırlıklarının önemli ölçüde azalmasına neden olur.

Sığır ve büyükbaş hayvan çiftliklerinde yeterli sterilizasyonun sağlanması, büyükbaş hayvanlarınızdan alabileceğiniz verimi artırır ve karlılığınızı önemli ölçüde etkiler. Büyükbaş hayvan çiftliklerinde karasinek ile mücadele etmek için çeşitli yöntemler kullanılır.

Neler Yapıyoruz?

Karasinek ile mücadele yöntemlerinde sunulan çözüm aşamaları şunlardır,

 1. Profesyonel ekip, çiftliğinize uğrayarak karasineklerin ortaya çıkış nedenini belirler.
 2. Karasineklerin çiftliğinizi istila etmesinin nedeni tespit edildikten sonra buna uygun bir şekilde ‘’larvasit’’ ve ‘’uçkun’’ adı verilen ilaçlama yöntemleri uygulanır.

Larvasit İlaçlama Nedir?

Karasinek ile mücadele yolunda, karasineklerin köküne inilmesi ve üremesinin engellenmesi gerekir. Karasinekler, bulundukları bölgeye yüzlerce larva bırakarak yeniden ürer ve gerekli önlemler alınmadığı takdirde çoğalarak çiftliğinizi istila etmeye devam eder. Larvasit ilaçlama yöntemi, karasineklerin üremesini engeller ve henüz zararlı hale gelmemiş sinekleri kökünden temizler.

Uçkun İlaçlama Nedir?

Uçkun, karasineklerin zararlı hale geldikleri yani büyüdükleri zamandır. Karasinekler ile mücadele edilirken, olgunluğa erişmiş karasinekler için farklı bir ilaçlama yöntemi kullanılır. Bu ilaçlama yöntemine göre,

 1. Larvadan çıkmış olan karasinek yavruları, olgunluğa eriştiklerinde zararlı hale gelmeye başlar.
 2. Olgunluğa erişen karasinekler için ‘’Boyama Yöntemi’’ adı verilen bir ilaçlama yöntemi kullanılır.
 3. Uçkun hale gelmiş olan karasineklerin konabileceği uygun bölgelere, içerisine şeker eklenmiş insektisitler, boyama suretiyle pulvarize edilir.
 4. Söz konusu insektisitin içerisinde şeker bulunduğu için çeşitli karasinekleri 7-14 gün içerisinde üzerine doğru çeker.
 5. Karasinekler boyalı bölgeye nüfuz etmeye başladığı an kullanılan ilaçların etkisiyle yok olmaya başlar.

Mezbahalarda Karasinekler ile Mücadele

Sinekler çeşitli hastalıkları kolay bir şekilde taşıyabildikleri için özellikle büyükbaş hayvan üretiminin ve ticaretinin yapıldığı bölgelerde büyük ekonomik kayıplara neden olabilir. Büyük veya küçükbaş hayvanların kesilip, son tüketiciye büyük bir titizlik ve kalite standartlarında ulaştırılabilmesi için gereken hijyen koşullarına da dikkat edilmesi gerekir.

Mezbahalarda kesilen ve son tüketiciye ulaştırılması için hazırlığı yapılan etlerin üzerine konan ve çeşitli hastalıkları ete bulaştırabilen karasinekler için etkin bir mücadele yöntemi izlenilmelidir. Mezbahalarda karasinekler ile mücadele etmek için uçkun hale gelmiş karasineklerde, ‘’Sıcak sisleme’’ ve boyama yöntemleri, larva halindeki sinekler için ise ‘’Larvasit’’ adı verilen ilaçlama yöntemleri kullanılır.

Mezbahalarda Kara Sinek ile Mücadele İçin İzlenen Etkin Yollar

 1. Profesyonel ekipler, mezbahanıza gelerek karasineklerin neden olabileceği ekonomik ve hijyen sorunlarını tespit etmekte ve karasineklerin üreme nedenlerini belirlemektedir.
 2. Karasineklerin üreme nedenleri belirlendikten sonra yukarıda bahsedilen, henüz larva halindeki karasinekler için ‘’Larvasit’’, uçkun hale gelmiş zarar verici karasinekler için ise ‘’Sıcak sisleme’’ ve ‘’Boyama’’ yöntemleri kullanılarak sorun kökten çözülür.

Çöplük Alanlarda Karasinekler

Karasineklerin temel besin kaynağı, çeşitli canlılar ve çöplük alanlarda bulunan hayvan leşleridir.  Bu nedenle çöplük alanlarda ve hayvansal üretimin gerçekleştiği bölgelerde sıkça karasinek görülür. Karasineklerin köküne inmek ve yok etmek için çöplük arazileriniz ile ilgili çeşitli çözüm yolları geliştirilir.

Çöplük Alanlarda Neden Karasinek Görülür?

Çöplük alanlarda karasinek görülmesinin en temel nedeni, bu bölgelerde bulunan hayvan leşleri, su kaynakları veya atık eşyalarda bulunabilecek olası karasinek besin kaynaklarıdır. Çöplük alanda henüz larva halinde veya uçkun hale gelmiş olan karasinekler için ayrı bir çözüm yolu üretilir. Üretilen çözüm yolları, karasinek sorununun kaynağına inmekte ve sorunu kökten çözmektedir.

Çöplük Alanlarda Karasinekler ile Mücadele Etmek İçin Ne Yapıyoruz?

Çeşitli çöplük alanlarda karasinek ile mücadele etmek için aşağıdaki çözüm yolları kullanılır.

 1. Şimal İlaçlama’nın profesyonel ekibi, söz konusu alan ile ilgili tespitler yapar ve buna uygun çözüm yolları üretir.
 2. Uçkun ve larva halindeki karasinekler için farklı ilaçlama yöntemi uygulanır.
 3. Karasinekler bulundukları bölgeye larvalarını bıraktığı için sorunu kökten çözmek amacıyla ‘’Larvasit’’ adı verilen ilaçlama yöntemi kullanılır. Bu yöntem ile karasineklerin üremeleri engellenir.
 4. Uçkun hale gelmiş olgun ve zarar verici yapıdaki karasinekler için ‘’ Sıcak sisleme’’ ve ‘’ Boyama’’ adı verilen etkin ilaçlama yöntemleri kullanılarak, mevcut karasineklerin yok edilmesi sağlanır.

İletişime Geçin

Firmanız veya istediğiniz herhangi bir alanda karasinekler ile mücadele etmek istiyor ve destek almak istiyorsanız, Şimal İlaçlama’ya ulaşabilirsiniz. Mesai saatlerinde canlı destek bölümünden, mesai saatleri dışında ise yine canlı destek alanından elektronik posta göndererek iletişime geçebilirsiniz.

Hızlı Talepte Bulun,
Hemen Arayalım!

  Close

  Cart

  No products in the cart.